TEERIJOKI, HANNA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 420
Datum beviljat 07.11.1987