SÖDERLUND, BEN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 417
Datum beviljat 07.11.1987