WICKHOLM, WALDEMAR

Förtjänsttecken Silver
Nummer 1