SYVÄHUOKO, ISMO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 416
Datum beviljat 07.11.1987