SVEHOLM, STURE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 415
Datum beviljat 07.11.1987