SUNINEN, KRISTIINA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 414
Datum beviljat 07.11.1987