SOIVIO, STIG

Förtjänsttecken Brons
Nummer 412
Datum beviljat 07.11.1987