SKAFFARI, YRJÖ

Förtjänsttecken Brons
Nummer 411
Datum beviljat 07.11.1987