SILJANDER, HELI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 410
Datum beviljat 07.11.1987