SALO, NINA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 409
Datum beviljat 07.11.1987