ROSSI, KARI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 406
Datum beviljat 07.11.1987