RAUTAPALO, LEENA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 405
Datum beviljat 07.11.1987