POULSEN, CHRISTIAN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 402
Datum beviljat 07.11.1987