PEUHKURI, KARI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 401
Datum beviljat 07.11.1987