PARVIAINEN, PETTERI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 400
Datum beviljat 07.11.1987