PARVIAINEN, ARI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 399
Datum beviljat 07.11.1987