PARTANEN, PETRI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 398
Datum beviljat 07.11.1987