NURMI, JUKKA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 397
Datum beviljat 07.11.1987