JOHANSSON, HENRY

Förtjänsttecken Guld
Nummer 81
Datum beviljat 20.12.2008