NORDSTRÖM, TUULA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 396
Datum beviljat 07.11.1987