MELAMETSÄ, ANSSI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 394
Datum beviljat 07.11.1987