MALINEN, KARI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 392
Datum beviljat 07.11.1987