LÄHTEENMÄKI, ARI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 390
Datum beviljat 07.11.1987