LINDSTRÖM, HELGE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 389
Datum beviljat 07.11.1987