LINDQVIST, RURIK

Förtjänsttecken Brons
Nummer 388
Datum beviljat 07.11.1987