LINDHOLM, ROBERT

Förtjänsttecken Brons
Nummer 387
Datum beviljat 07.11.1987