SUNDBERG, GARY

Förtjänsttecken Guld
Nummer 80
Datum beviljat 13.10.2007