LINDFORS, LOTTE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 386
Datum beviljat 07.11.1987