LINDELL, MIA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 385
Datum beviljat 07.11.1987