LINDEGREN, PENTTI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 384
Datum beviljat 07.11.1987