LINDBERG, TINA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 383
Datum beviljat 07.11.1987