LEMSTRÖM, PIA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 382
Datum beviljat 07.11.1987