KOSKELA, TAPIO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 381
Datum beviljat 07.11.1987