KORPISALO, LEONARD

Förtjänsttecken Brons
Nummer 380
Datum beviljat 07.11.1987