KNAPE, RENÉ

Förtjänsttecken Brons
Nummer 379
Datum beviljat 07.11.1987