KIISKINEN, SALLA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 378
Datum beviljat 07.11.1987