KESTI, SATU

Förtjänsttecken Brons
Nummer 377
Datum beviljat 07.11.1987