NYBONDAS, TOM

Förtjänsttecken Guld
Nummer 79
Datum beviljat 13.10.2007