KAISLA, SOLE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 375
Datum beviljat 07.11.1987