JOHANSSON, HENRY

Förtjänsttecken Brons
Nummer 374
Datum beviljat 07.11.1987