IMMONEN, JUKKA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 373
Datum beviljat 07.11.1987