HURME, RISTO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 371
Datum beviljat 07.11.1987