HIRN, JORMA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 370
Datum beviljat 07.11.1987