HEDEMAN, KEIJO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 368
Datum beviljat 07.11.1987