HALME, ARI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 367
Datum beviljat 07.11.1987