FLOMAN, JARL-OLOF

Förtjänsttecken Guld
Nummer 78
Datum beviljat 13.10.2007