GRÖNROOS, MONICA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 365
Datum beviljat 07.11.1987