GRENNER, CAROLA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 363
Datum beviljat 07.11.1987