GRANN, GUN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 362
Datum beviljat 07.11.1987