FLOMAN, JARL-OLOF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 361
Datum beviljat 07.11.1987